[Screenshot] Google Cloud serial port connect for VM

Goolge cloud VM support connect using serial port, using in case we cannot boot VM or SSH got problem

[Docker] Allow non-root user to use docker command

Allow non-root user run docker without sudo prefix:

# replace $USER_NAME with real username 
sudo usermod -aG docker $USER_NAME

Tự động đổi chế độ năng lượng (power plan) trên laptop Windows

Auto switching power plan mode on Windows laptop

Mình muốn chiếc laptop chạy Windows tự động chuyển chế độ năng lượng (power plan) tùy vào điều kiện có đang cắm sạc hay không, điều kiện như sau:

  • Nếu không cắm sạc, power plan ở chế độ Balance
  • Nếu có cắm sạc, power plan ở chế độ Performance / Plugged in

Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện yêu cầu trên một cách tự động với các công cụ có sẵn của Windows.

Thêm một ổ đĩa mới vào hệ thống Linux (Ubuntu)

Bài viết tóm tắt các bước thêm một disk mới vào máy ảo (virtual machine - VM) chạy Ubuntu, việc thực hiện này không cần reboot hệ thống.

Python 3.9 Install on Ubuntu 20.04 LTS Quick notes

Install addition python version on Ubuntu 20.04

Samsung One UI: Một số tùy chỉnh để tối ưu trải nghiệm

Nova Launcher là home launcher mình sử dụng đã nhiều năm trên các thiết bị Android, tuy nhiên từ Android 10 các launcher do bên thứ 3 cung cấp bị hiện tượng blink / flick 1-2 giây khi trở về màn hình chính từ ứng dụng bất kỳ.

Đăng ký mã số DUNS (D.U.N.S) và Apple Business Manager

Khi cần phải xuất bản ứng dụng (app) trên Apple App Store qua kênh riêng tư, hoặc trong trường hợp ứng dụng của bạn bị phía Apple yêu cầu xuất bản (publish) qua kênh Apple Business Manager (áp dụng điều khoản dịch vụ 3.2.0), lúc này bạn sẽ cần mã số D.U.N.S (nếu doanh nghiệp bạn chưa có) và thực hiện đăng ký tài khoản Apple Business Manager để có thể xuất bản ứng dụng. Bài viết này tóm tắt các bước mà mình đã tiến hành.