Hometube

View Youtube with my style :)

Github is Down! (04/11/2023 UTC+7)

What Are Context Managers in Python?

What is a Context Manager in Python?

According to the Python glossary, a context manager is —

An object which controls the environment seen in a with statement by defining enter() and exit() methods.

[GitHub] Awesome-Selfhosted

Self-hosting is the practice of hosting and managing applications on your own server(s) instead of consuming from SaaSS providers.

Find this list here: https://github.com/awesome-selfhosted/awesome-selfhosted

Nguyên tắc backup dữ liệu 3-2-1

Quy tắc sao lưu 3-2-1 đề cập đến cách tiếp cận đã được thử nghiệm và kiểm chứng để lưu giữ và lưu trữ dữ liệu hiệu quả, an toàn hơn:

  • Giữ ít nhất ba (3) bản sao dữ liệu
  • Lưu trữ hai (2) bản sao lưu trên các phương tiện lưu trữ khác nhau
  • Lưu trữ một (1) bản sao lưu ngoại vi (ví dụ: cloud)

Docker: Run a Container Indefinitely

Sometimes, using Docker is a convenient way to build or test our applications that must be run on a Linux environment from Windows. These are many ways to run a container forever, including the tail, sleep, ping, for... and while... loops. In this post, I will mainly focus on the second example, with a trick to quickly shut down and delete the container.

Bảng thực nghiệm so sánh dung lượng thực các loại pin sạc

Nguồn: https://giadungnhaviet.com/do-dung-luong-xa-thuc-cua-cac-loai-pin-sac-pin-sac-nao-co-hieu-nang-cao-nhat/

Hiện tại các sản phẩm pin sạc tại thị trường Việt Nam rất phong phú và đa dạng về chủng loại cũng như mẫu mã. Với người dùng phổ thông, không dễ để phân biệt và mua được sản phẩm pin sạc chính hãng. Vậy nên việc lựa chọn mua cho mình viên pin nào có hiệu năng và giá tiền hợp lý nhất vẫn còn là điều khó khăn. Để giúp khách hàng có những đánh giá khách quan về chất lượng của các loại pin sạc, Gia Dụng Nhà Việt tiến hành thực nghiệm đo dung lượng xả thực của các loại pin có trên thị trường Việt Nam. Từ đó đưa ra một số nhận định đánh giá sơ bộ để người dùng có những lựa chọn tốt nhất.