Bảng thực nghiệm so sánh dung lượng thực các loại pin sạc

Nguồn: https://giadungnhaviet.com/do-dung-luong-xa-thuc-cua-cac-loai-pin-sac-pin-sac-nao-co-hieu-nang-cao-nhat/

Hiện tại các sản phẩm pin sạc tại thị trường Việt Nam rất phong phú và đa dạng về chủng loại cũng như mẫu mã. Với người dùng phổ thông, không dễ để phân biệt và mua được sản phẩm pin sạc chính hãng. Vậy nên việc lựa chọn mua cho mình viên pin nào có hiệu năng và giá tiền hợp lý nhất vẫn còn là điều khó khăn. Để giúp khách hàng có những đánh giá khách quan về chất lượng của các loại pin sạc, Gia Dụng Nhà Việt tiến hành thực nghiệm đo dung lượng xả thực của các loại pin có trên thị trường Việt Nam. Từ đó đưa ra một số nhận định đánh giá sơ bộ để người dùng có những lựa chọn tốt nhất.

CROC -- simple tool allow send files between two computers from anywhere

croc is a tool that allows any two computers to simply and securely transfer files and folders. AFAIK, croc is the only CLI file-transfer tool that does all of the following:

 • allows any two computers to transfer data (using a relay)
 • provides end-to-end encryption (using PAKE)
 • enables easy cross-platform transfers (Windows, Linux, Mac)
 • allows multiple file transfers
 • allows resuming transfers that are interrupted
 • local server or port-forwarding not needed
 • ipv6-first with ipv4 fallback
 • can use proxy, like tor

Kubernetes: health checks with Liveness, Readiness, and Startup probes

The three kinds of probe: Liveness, Readiness, and Startup probes

Kubernetes (since version 1.16) has three types of probe, which are used for three different purposes:

 • Liveness probe. This is for detecting whether the application process has crashed/deadlocked. If a liveness probe fails, Kubernetes will stop the pod, and create a new one.
 • Readiness probe. This is for detecting whether the application is ready to handle requests. If a readiness probe fails, Kubernetes will leave the pod running, but won't send any requests to the pod.
 • Startup probe. This is used when the container starts up, to indicate that it's ready. Once the startup probe succeeds, Kubernetes switches to using the liveness probe to determine if the application is alive. This probe was introduced in Kubernetes version 1.16.

Source: Andrew Lock

OSI Layers

Tổng hợp danh sách những sự vụ xóa data/database nổi tiếng

Với các doanh nghiệp (và ngay cả cá nhân mỗi người) dữ liệu là tài sản quý giá cần phải bảo vệ kỹ càng, thông thường sẽ có ít nhất 3 mức độ sao lưu để phòng ngừa rủi ro, thế nhưng, thực tế vẫn có những trường hợp dở khóc dở cười, thậm chí nó còn xảy ra ở những doanh nghiệp lớn, nơi có hệ thống IT được đầu tư hoàn chỉnh, chặt chẽ.

[TIP] Cách đơn giản để tạo XML Xpath chính xác trong Odoo cùng PyCharm IDE

Khi cần điều chỉnh thuộc tính của 1 field trong view đã có sẵn, ta cần dùng xpath để chọn đối tượng cần chỉnh sửa.

Đối với form đơn giản, ví dụ:

<record id="some_view_id" model="ir.ui.view">
 <field name="name">demo.view.form</field>
 <field name="model">demo.model</field>
 <field name="arch" type="xml">
  <form>
     <sheet>
       <group>
           <field name="user_id"/>
           <field name="demo_field"/>
        </group>
     </sheet>
    </form>
</record>

gunicorn vs uvicorn notes

TLTR: gunicorn for WSGI app (like Flask), uvicorn for ASGI app (like FastAPI)