Facebook và một loạt website của các bigtech down!

Mạng xã hội Facebook và một loạt các website lớn như Youtube, Google Play, Instagram... đồng loạt gặp lỗi vào khoảng 10h17 PM 05/03/2024 (UTC+7), với Facebook người dùng bị log-out khỏi ứng dụng hoặc lỗi 500 trên trang chủ.

ảnh chụp post của 1 người dùng trên X

ảnh chụp trang Google Play

ảnh chụp trang Youtube

ảnh chụp thông báo trên trang Meta Status

ảnh chụp 1 loạt website bị báo lỗi trên trang Downdetector

Tags:
#google #facebook