Facebook và một loạt website của các bigtech down!

Mạng xã hội Facebook và một loạt các website lớn như Youtube, Google Play, Instagram... đồng loạt gặp lỗi vào khoảng 10h17 PM 05/03/2024 (UTC+7), với Facebook người dùng bị log-out khỏi ứng dụng hoặc lỗi 500 trên trang chủ.

ảnh chụp post của 1 người dùng trên X

Google ngưng dịch vụ Cloud IOT Core sau ngày 15/08/2023

Cloud IOT Core là một trong những dịch vụ được cung cấp bởi Google trong nền tảng Google Cloud Platform (GCP), giúp việc kết nối, quản lý và điều khiền các thiết bị IOT một cách dễ dàng và khả năng scale lên hàng triệu thiết bị.

Tuy nhiên, ngày 16/08/2022 Google đã ra thông báo sẽ đóng dịch vụ sau ngày 15/08/2023!

[Screenshot] Google Cloud serial port connect for VM

Goolge cloud VM support connect using serial port, using in case we cannot boot VM or SSH got problem