Google ngưng dịch vụ Cloud IOT Core sau ngày 15/08/2023

Cloud IOT Core là một trong những dịch vụ được cung cấp bởi Google trong nền tảng Google Cloud Platform (GCP), giúp việc kết nối, quản lý và điều khiền các thiết bị IOT một cách dễ dàng và khả năng scale lên hàng triệu thiết bị.

Tuy nhiên, ngày 16/08/2022 Google đã ra thông báo sẽ đóng dịch vụ sau ngày 15/08/2023!

Nguyên văn email thông báo:

Your current IoT Core Services will remain available through August 15, 2023. Start your migration to alternative solutions.

Hello xxx,

We’re writing to let you know that Google Cloud’s IoT Core Service will be discontinued on August 16, 2023 at which point your access to the IoT Core Device Manager APIs will no longer be available. As of that date, devices will be unable to connect to the Google Cloud IoT Core MQTT and HTTP bridges and existing connections will be shut down.

Your current IoT Core Services will remain available through August 15, 2023, unless you terminate your usage of IoT Core at an earlier date.

What do I need to do?

We recommend that you take action early to migrate from IoT Core to an alternative service. As an initial step, connect with your Google Cloud account manager if you have questions about your migration plans. Your account manager can also help you learn more about Google Cloud partners that offer alternative IoT technology or implementation services that meet your business requirements.

Over the next year, we will continue to reach out with additional information to support you during your migration.

—The Google Cloud IoT Core Product Team

Thật khó có thể chấp nhận được một dịch vụ cốt lõi cho khách hàng để xây dựng hệ sinh thái sản phẩm của mình bị loại bỏ như vậy, kéo theo các vấn đề phát sinh cho những ai đang sử dụng dịch vụ này:

ảnh chụp thông báo trên trang https://cloud.google.com/iot-core

một bài post về vấn đề này trên twitter

Đây không phải là lần đầu Google có các quyết định đơn phương và gây thiệt hại cho khách hàng của họ, một số sự vụ gần đây:

Đã từng rất tin tưởng, ưu tiên sử dụng các dịch vụ của Google, nhưng vụ này thật sự là giọt nước làm tràn ly, khiến mình phải nhìn nhận lại mức độ tôn trọng của họ với khách hàng, mức độ cam kết tính lâu dài cho sản phẩm - dịch vụ, nếu bạn "ở trong một nhóm nhỏ nào đó" đang sử dụng dịch vụ, họ sẵn sàng loại bỏ (dịch vụ) nếu như lợi ích kinh doanh không đủ lớn.

Một bài học rút ra khi triển khai core-services, hãy luôn tính đến phương án dự phòng - thay thế khi bắt đầu sử dụng dịch vụ bên thứ 3 cung cấp cho dù đó là ai.

Tags:
#google #gcp #google-cloud #iot