Đăng ký mã số DUNS (D.U.N.S) và Apple Business Manager

Khi cần phải xuất bản ứng dụng (app) trên Apple App Store qua kênh riêng tư, hoặc trong trường hợp ứng dụng của bạn bị phía Apple yêu cầu xuất bản (publish) qua kênh Apple Business Manager (áp dụng điều khoản dịch vụ 3.2.0), lúc này bạn sẽ cần mã số D.U.N.S (nếu doanh nghiệp bạn chưa có) và thực hiện đăng ký tài khoản Apple Business Manager để có thể xuất bản ứng dụng. Bài viết này tóm tắt các bước mà mình đã tiến hành.

Các bước đăng ký tài khoản Apple Business Manager

Ngoài ra, khuyến cáo bạn tạo thêm tài khoản có role Admin để backup phòng trường hợp không login được vào tài khoản chính

Tổng thể quá trình trên mất từ 7 - 10 ngày làm việc.

Tags:
#apple #app-store #duns #ios