[TIP] Cách đơn giản để tạo XML Xpath chính xác trong Odoo cùng PyCharm IDE

Khi cần điều chỉnh thuộc tính của 1 field trong view đã có sẵn, ta cần dùng xpath để chọn đối tượng cần chỉnh sửa.

Đối với form đơn giản, ví dụ:

<record id="some_view_id" model="ir.ui.view">
 <field name="name">demo.view.form</field>
 <field name="model">demo.model</field>
 <field name="arch" type="xml">
  <form>
     <sheet>
       <group>
           <field name="user_id"/>
           <field name="demo_field"/>
        </group>
     </sheet>
    </form>
</record>

và ở một module khác, bạn không muốn người dùng có thể tạo trực tiếp user mới từ field user_id của view trên, với xpath:

<record id="some_view_id_inherit" model="ir.ui.view">
 <field name="name">demo.view.form</field>
 <field name="model">demo.model</field>
 <field name="inherit_id" ref="demo_module.some_view_id"/>
 <field name="arch" type="xml">
  <xpath expr="//field[@name='user_id']">
    <attribute name="options">{"no_create": True}</attibute>
  </xpath>
 </field>
</record>

tuy nhiên, trong trường hợp field bạn cần sửa nằm trong 1 form phước tạp, có rất nhiều field cùng tên hiển thị tùy điều kiện (ví dụ field partner_id thuộc form view trong file: /odoo/addons/crm/views/crm_lead_views.xml chẳng hạn) bạn sẽ vất vả hơn nhiều.

PyCharm IDE có công cụ hỗ trợ bạn tạo xpath chính xác qua các bước sau:

Cài đặt plugin: "XpathView + XSLT"

restart IDE sau khi cài đặt

Tags:
#odoo #pycharm #xpath #xml