Tự động đổi chế độ năng lượng (power plan) trên laptop Windows

Auto switching power plan mode on Windows laptop

Mình muốn chiếc laptop chạy Windows tự động chuyển chế độ năng lượng (power plan) tùy vào điều kiện có đang cắm sạc hay không, điều kiện như sau:

  • Nếu không cắm sạc, power plan ở chế độ Balance
  • Nếu có cắm sạc, power plan ở chế độ Performance / Plugged in

Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện yêu cầu trên một cách tự động với các công cụ có sẵn của Windows.