Tự động đổi chế độ năng lượng (power plan) trên laptop Windows

Auto switching power plan mode on Windows laptop

Mình muốn chiếc laptop chạy Windows tự động chuyển chế độ năng lượng (power plan) tùy vào điều kiện có đang cắm sạc hay không, điều kiện như sau:

Bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện yêu cầu trên một cách tự động với các công cụ có sẵn của Windows.

Các bước cấu hình đã xong, bạn có thể kiểm tra bằng cách cắm / rút sạc của máy và xem chế độ power plan có tự động thay đổi (kiểm tra nhanh với powershell bằng lệnh: Powercfg.exe -GETACTIVESCHEME).

Tags:
#windows #power-plan #power-shell #vbs #laptop