Tự động đổi chế độ năng lượng (power plan) trên laptop Windows

Auto switching power plan mode on Windows laptop

Mình muốn chiếc laptop WIndows tự động chuyển chế độ năng lượng (power plan) tùy vào điều kiện có đang cắm sạch hay không, như sau:

Nếu máy tính của bạn không làm chuyện trên 1 cách tự động, bài viết này sẽ giúp bạn thực hiện.