Github is Down! (04/11/2023 UTC+7)

Status Page: https://www.githubstatus.com/incidents/xb30mby9fs5x


Update 2:10 AM, vấn đề đã được xử lý!

Trước đó ít giờ, Cloudflare cũng lỗi (đã xử lý)

Có vẻ mấy bác thích update server vào cuối tuần nhỉ.

Tags:
#github #cloudflare