Tổng hợp danh sách những sự vụ xóa data/database nổi tiếng

Với các doanh nghiệp (và ngay cả cá nhân mỗi người) dữ liệu là tài sản quý giá cần phải bảo vệ kỹ càng, thông thường sẽ có ít nhất 3 mức độ sao lưu để phòng ngừa rủi ro, thế nhưng, thực tế vẫn có những trường hợp dở khóc dở cười, thậm chí nó còn xảy ra ở những doanh nghiệp lớn, nơi có hệ thống IT được đầu tư hoàn chỉnh, chặt chẽ.