Tắt hiệu ứng nhập văn bản trên Word 2013 – Fix lỗi đánh tiếng việt nhanh bị lỗi

Với Word 2013, Microsoft đã thêm vào hiệu ứng khi bạn nhập văn bản nhìn rất bắt mắt. Tuy nhiên, nếu bạn là người đánh văn bản chậm thì hiệu ứng này rất thú vị, nhưng nếu bạn là một tay đánh máy chuyên nghiệp thì hiệu ứng đó làm cho tiến độ của bạn bị chậm lại, bên cạnh đó có thể gây phát sinh lỗi trong việc đánh tiếng việt khi đánh nhanh. Continue reading “Tắt hiệu ứng nhập văn bản trên Word 2013 – Fix lỗi đánh tiếng việt nhanh bị lỗi”