[The Big Picture] Vịnh Mexico – 1 năm sau thảm họa tràn dầu

Hôm 20/04/2011 đánh dấu tròn một năm kể từ ngày xảy ra vụ nổ giàn khoan dầu Deepwater Horizon trên Vịnh Mexico gây ra thảm họa môi trường lớn nhất trong lịch sử nước Mỹ . Một năm sau thảm họa, người dân vùng duyên hải tại bang Louisiana vẫn phải đang vật lộn để khôi phục cuộc sống. Những tác động của thảm họa tràn dầu đến môi trường giờ đây vẫn còn là mối đe dọa chưa biết khi nào khắc phục được. Bộ sưu tập sau đây bao gồm những hình ảnh về thảm họa, những ảnh hưởng của nó đến với con người và môi trường và những nỗ lực khôi phục.

ismile_56371ccc0d5c4_bp2 Continue reading “[The Big Picture] Vịnh Mexico – 1 năm sau thảm họa tràn dầu”