[The Big Picture] Cuba nhìn lại quá khứ để hướng đến tương lai

Tuần này đất nước Cuba có 2 sự kiện lớn, một là để kỷ niệm sự kiện trong quá khứ và một để chuẩn bị cho tương lai. Lể kỷ niệm 50 năm Cuba đánh bại kế hoạch quân sự của Mỹ trong sự kiện Vịnh Con lợn đã diễn ra long trọng với những màn diễu binh và phô diễn sức mạnh quân sự hoành tráng. Trong vòng 3 ngày, từ ngày 17/04 đến ngày 19/04/1961, quân đội Cuba, được sự huấn luyện và trang bị từ các quốc gia thuộc Khối phía Đông, đã đánh bại đội quân lưu vong do CIA huấn luyện để xâm chiếm miền nam Cuba với sự hỗ trợ của quân đội chính phủ Hoa Kỳ, nhằm lật độ chính phủ của Fidel Castro ở Cuba. Sự kiện lớn thứ 2 đó là Đại hội Cộng sản Cuba lần thứ VI. Điểm nhất trong đại hội lần này là Chủ tịch Raul Castro đã được bầu làm Bí thư Thứ nhất Trung ương Đảng Cộng sản Cuba và đất nước Cuba quyết tâm thực hiện thành công Văn kiện "Đường lối chính sách kinh tế và xã hội" trong tương lai để đảm bảo tính kế thừa cho cuộc cách mạng và công cuộc xây dựng chủ nghĩa xã hội. Bộ sưu tập sau đây có những bức ảnh về đại hội, về hoạt động kỷ niệm sự kiện Vịnh con lợn, ảnh tư liệu và cả những hình ảnh đời thường ở Cuba.

ismile_56371d48698ab_bp1 Continue reading “[The Big Picture] Cuba nhìn lại quá khứ để hướng đến tương lai”