[The Big Picture] Mùa thu vàng mênh mang

Mùa thu đã đến với những đất nước ở bắc bán cầu . Năm nay, lần đầu tiên trong 19 năm qua, thời điểm trăng tròn và điểm thu phân xảy ra trong cùng một ngày. Trời nhanh tối hơn và không khí cũng lạnh hơn. Lá trên cây bắt đầu chuyển màu, vụ mùa đang được khẩn trương thu hoạch và muôn thú chuẩn bị trở lại tổ ấm của mình để trú đông. Dưới đây là một số hình ảnh đẹp về thiên nhiên mùa thu và nhịp sống của con người tại nhiều nơi trên thế giới.

ismile_5637270832678_a01_2
Hình ảnh những chiếc lá phong bắt đầu chuyển màu bên cạnh một con đường tại thành phố Woodstock, tiểu bang Maine, đông bắc Hoa Kì.

ismile_56372709c2bf1_a02_2 Continue reading “[The Big Picture] Mùa thu vàng mênh mang”