[The Big Picture] Thánh lễ Ramadan tại các nước Hồi giáo

Các tín đồ Hồi giáo trên toàn thế giới đã bước qua tháng lễ Ramadan theo tiếng Ả Rập. Tháng Ramadan được tổ chức hằng năm theo tháng thứ 9 của âm lịch Ả Rập, năm nay bắt đầu từ ngày 11/12 tháng 8 đến ngày 9/10 tháng 9. Trong suốt tháng lễ này, các tín đồ Hồi giáo phải thực hiện nghiêm túc các quy định như không ăn, không uống, không hút thuốc và không tình dục từ lúc mặt trời mọc đến khi mặt trời lặn. Họ chỉ được phép ăn trở lại sau khi mặt trời lặn với một bữa ăn tối gọi là Iftar. Trong suốt tháng Ramadan, người Hồi giáo được khuyến khích đọc kinh Quran và thực hiện đầy đủ các quy định nhằm rèn luyện bản thân với các đức tính như khiêm tốn, lòng kiên nhẫn, đức hy sinh, tiết chế bản thân qua đó xây dựng đức tin vào thánh Allah và cầu mong được thánh rửa tội để mai này chết đi sẽ không phải xuống Địa Ngục. Dưới đây là một số hình ảnh ghi lại sau thánh lễ Ramadan từ nhiều quốc gia Hồi giáo trên thế giới.

ismile_5637279ded220_r01_2
Một tín đồ Hồi giáo người Palestin đang cầu nguyện vào ngày thứ 6 thứ 3 (27/8/2010) của tháng lễ Ramadan trước nhà thờ Hồi giáo Al-Aqsa tại thành phố Jerusalem. Continue reading “[The Big Picture] Thánh lễ Ramadan tại các nước Hồi giáo”