Cấu hình mail server localhost cho WAMP sử dụng sendmail kết hợp stunnel

Kết hợp SENDMAIL + STUNNEL (sendmail không làm việc trên Windows 8)

Giả sử thư mục cài đặt WAMP là C:\WAMP
Donwload Sendmail và giải nén vào C:\Wamp\Sendmail (http://glob.com.au/sendmail/)
Donwload Stunnel và cài đặt (https://www.stunnel.org/downloads.html) Continue reading “Cấu hình mail server localhost cho WAMP sử dụng sendmail kết hợp stunnel”