[The Big Picture] Kiểm tra dân số các loài chim và động vật khác trên quần đảo Farne

Quần đảo Farne nằm ở ngoài khơi ở vùng biển phía Bắc nước Anh, đây là nơi sinh sống của nhiều loài chim . Quần đảo này thuộc sở hữu và bảo vệ bởi tổ chức bảo tồn Anh, National Trust. Họ cho biết quần đảo này có khoảng 23 loài chim biển, ngoài ra còn là nơi sinh sản của loài hải cẩu xám vào mùa Thu. Mỗi 5 năm, National Trust thực hiện hiện một cuộc “tổng kiểm tra dân số” của loài chim hải âu rụt cổ , cũng như các loài chim khác trên quần đảo Farne. Năm nay có khoảng 40.000 tổ chim được làm trên đảo này – tăng khoảng 8% so với năm 2008.

ismile_5632f4326cff4_bp1
Nhân viên kiểm lâm bắt một con chim hải âu cổ rụt từ hàng của nó trên quần đảo Farne, ngoài khơi Northumberland, miền Bắc nước Anh, 15/05/2013. Continue reading “[The Big Picture] Kiểm tra dân số các loài chim và động vật khác trên quần đảo Farne”