[The Big Picture] Phóng viên chiến trường – ở giữa sự hiểm nguy

Khi chúng ta ngồi xem những hình ảnh chiến sự, chúng ta được an toàn. Thế nhưng với những người lính trong cuộc chiến đó, và cả những người đã ghi lại hình ảnh cho chúng ta xem, họ thực sự ở giữa sự hiểm nguy. Không ít các phóng viên đã đánh đổi cả mạng sống của mình để có được một tác phẩm. Trong khi số khác bị giẫm phải mìn, bị bắt và ngược đãi, nhiều người đã mất tích và đã chết. Hôm nay chuyên mục The Big Picture sẽ giúp bạn hiểu hơn về công việc của các phóng viên chiến trường và những mối hiểm nguy mà họ phải đối mặt.

ismile_56371d9f9a571_bp1

ismile_56371da22605d_bp2 Continue reading “[The Big Picture] Phóng viên chiến trường – ở giữa sự hiểm nguy”