[The Big Picture] Ảnh đẹp từ vùng North Dakota

Trong hơn 10 năm qua, nhiếp ảnh gia Andrew Filer đã đi và ghi lại những tấm ảnh ở các địa danh ở bang North Dakota , Mỹ. Anh đã đi qua hơn 875 địa điểm khác nhau ở tiểu bang có dân cư khá thưa thớt này, từ các thành phố đến vùng nông thôn, từ các vùng chưa có tên, đến các thị trấn không người… Dự án của Filer được gọi là “Everydot”. Sau khi đã đi hết North Dakota, Filer hiện đang tiếp tục đi qua Minesota, Washington và những vùng ở phía Tây Canada. Xin giới thiệu với các bạn một số hình ảnh của Andrew Filer chụp ở North Dakota, có nhiều bức ảnh rất đẹp. Các bạn cũng đừng quên ghé qua xem dự án “Kickstarter” của Filer, nơi anh ta đang kêu gọi ủng hộ để có thể tiếp tục những chuyến đi và xuất bản 2 tập sách ảnh của anh ta.

ismile_5633908c6b0d6_n01_0 Continue reading “[The Big Picture] Ảnh đẹp từ vùng North Dakota”