[The Big Picture] Người nhập cư

Quê hương của họ là những nơi bị chiến tranh tàn phá, xung đột sắc tộc, chính trị, kinh tế kiệt quệ hay môi trường ô nhiễm. Họ phải chọn con đường là rời bỏ quê nhà để tìm kiếm một nơi ở mới với hy vọng thoái khỏi cái đói, nghèo và mơ về một cuộc sống tốt đẹp hơn. Thế nhưng, để đạt được những mơ ước đó đôi khi họ phải đánh đổi bằng cả mạng sống. Để đến được nơi mong muốn, họ phải trải qua một hành trình đầy gian khổ. Và nếu may mắn đến được cái đích mong muốn là một nước khác, những khó khăn vẫn tiếp tục, đó là sự phân biệt chủng tộc, không có quyền lợi công dân hay nguy cơ bị trục xuất và trả về nơi họ đã ra đi. Sau đây là bộ ảnh về những người nhập cư trái phép , những người đang trong hành trình định nghĩa lại từ “quê hương”.

ismile_563717596d9b2_bp1 Continue reading “[The Big Picture] Người nhập cư”