[The Big Picture] Người ta đã chuẩn bị gì cho Ngày tận thế?

Như vậy là Ngày tận thế mà nhiều người lo ngại đã không xảy ra. Thế giới đã an toàn! Có thể bạn không tin vào Ngày tận thế khi mà trái đất sẽ bị diệt vong, tuy nhiên có không ít người tin vào điều này, tin vào sự kết thúc của lịch Maya sẽ dẫn đết kết thúc của thế giới. Họ đã chuẩn bị rất kỹ cho ngày định mệnh đó. Hãy xem họ đã chuẩn bị những gì qua các bức ảnh dưới đây!

ismile_563326b22e1b3_p01_RTR3BPVK
Anh Phil Burns thử nghiệm chiếc mặt nạ lọc khí SCape Mask tại nhà ở American Fork, Utah, 14/12/2012. Trong khi hầu hết “những người chuẩn bị” đã không còn để ý để những lời dự đoán dựa theo lịch của người Mayan, nhiều người đang chuẩn bị các phương án tự bảo vệ đối với các mối đe doạ như chiến tranh hạt nhân, thảm hoạ thiên nhiên, nạn đói, và kinh tế sụp đổ. Continue reading “[The Big Picture] Người ta đã chuẩn bị gì cho Ngày tận thế?”