Doanh nghiệp Việt có tầm nhìn ngắn và hay thỏa hiệp

Tầm nhìn ngắn và tư duy theo số đông là nguyên nhân thất bại của nhiều doanh nghiệp. Có những doanh nghiệp cứ thấy ngành nào “ăn” là đâm bổ vào. Họ chỉ mong “thu hoạch” ngay trong vòng 1-2 năm mà quên đi những rủi ro và các giá trị dài hạn như thương hiệu, uy tín, niềm tin của khách hàng. Continue reading “Doanh nghiệp Việt có tầm nhìn ngắn và hay thỏa hiệp”