XÀI TIÊN KHÔN NGOAN THEO NGUYÊN TẮC 6 CÁI LỌ

JARS là phương pháp những cái hũ, bởi tiền của bạn sẽ được chia đều cho 6 cái hũ tượng trưng cho 6 tài khoản cá nhân.

Financial Freedom Account (FFA) – Tài khoản tự do tài chính 10%
Long term saving for spending account (LTSS) – Tài khoản tiết kiệm tiêu dùng cho tương lai 10%
Education account (EDU) – Tài khoảngiáo dục 10%
Neccessities (NEC) -Tài khoảnchi tiêu cần thiết 55%
Play – Tài khoản hưởng thụ 10%
Give – Tài khoản từ thiện 5% Continue reading “XÀI TIÊN KHÔN NGOAN THEO NGUYÊN TẮC 6 CÁI LỌ”