Lương IT Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới

Lao động ngành công nghệ thông tin Việt Nam thu nhập trung bình gần 31.000 USD một năm, thấp hơn cả những nước láng giềng như Thái Lan hay Indonesia.

Website chuyên về tuyển dụng toàn cầu MyHiringClub (Ấn Độ) vừa thực hiện khảo sát thu nhập của nhân viên công nghệ thông tin (IT) tại gần 10.000 doanh nghiệp trên 40 quốc gia, trong thời gian từ 1-31/8. Đối tượng tham gia là những người làm việc lâu năm. Continue reading “Lương IT Việt Nam thuộc nhóm thấp nhất thế giới”