[The Big Picture] Hình xăm – Sức hút từ những mũi kim

Loài người đã thực hiện những việc tương tự như xăm mình cách đây hàng ngàn năm. Một hình xăm có thể là một sự hồi tưởng, một lời cầu nguyện, một cảnh báo, hay đơn giản là một tác phẩm nghệ thuật. Tại Việt Nam, nhiều người vẫn còn có thành kiến với việc xăm mình , và xem những người xăm mình là người không tốt. Để điều này thay đổi thì cần phải có nhiều thời gian hơn. Những hình ảnh sau đây sẽ cho chúng ta thấy nghệ thuật xăm hình trên khắp thế giới.

ismile_5633aa339ec37_t01_R Continue reading “[The Big Picture] Hình xăm – Sức hút từ những mũi kim”