[The Big Picture] Những người thiết lập kỷ lục

Có lẽ các bạn đã nghe nhiều về các kỷ lục Guinness thế giới và vẫn thường xuyên có các thông tin về những kỷ lục bị phá vỡ hay mới được thiết lập. Có những nỗ lực lập kỷ lục nghe qua rất là điên rồ, tuy nhiên không ít người vẫn muốn được công nhận, vì đơn giản, khát khao đứng ở vị trí thứ nhất luôn thôi thúc con người chinh phục. Thật là thú vị khi làm được một điều gì đó và rồi được công nhận danh hiệu nhất thế giới, hôm nay xin giới thiệu với các bạn một số nỗ lực lập kỷ lục kể từ đầu năm tới nay, có nhiều kỷ lục rất là hay. Nếu các bạn có ý tưởng nào đó về việc thiết lập kỷ lục thế giới , hãy chia sẻ tại đây, biết đâu cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên kỳ tích.

ismile_5632fd9e22541_bp1
Bà Dot Portnoy, 83 tuổi, đang đi nghỉ mát cùng chồng, khiêu vũ cùng với những người khác để cố gắng phá vỡ kỷ lục Guinness thế giới về "số lượng người mặc đồ lót tập trung ở Quảng trường Thời Đại, New York, Mỹ nhiều nhất", 05/08/2013. Các nhà tổ chức hy vọng kêu gọi được 2.271 người tham gia sự kiện này, phá vỡ kỷ lúc trước đó là 2.270 người. Continue reading “[The Big Picture] Những người thiết lập kỷ lục”

[The Big Picture] Những người thiết lập kỷ lục

Có lẽ các bạn đã nghe nhiều về các kỷ lục Guinness thế giới và vẫn thường xuyên có các thông tin về những kỷ lục bị phá vỡ hay mới được thiết lập. Có những nỗ lực lập kỷ lục nghe qua rất là điên rồ, tuy nhiên không ít người vẫn muốn được công nhận, vì đơn giản, khát khao đứng ở vị trí thứ nhất luôn thôi thúc con người chinh phục. Thật là thú vị khi làm được một điều gì đó và rồi được công nhận danh hiệu nhất thế giới, hôm nay xin giới thiệu với các bạn một số nỗ lực lập kỷ lục kể từ đầu năm tới nay, có nhiều kỷ lục rất là hay. Nếu các bạn có ý tưởng nào đó về việc thiết lập kỷ lục thế giới, hãy chia sẻ tại đây, biết đâu cùng nhau chúng ta sẽ tạo nên kỳ tích. Continue reading “[The Big Picture] Những người thiết lập kỷ lục”