Top 10 GitHub repos mà các lập trình viên phải biết

Cộng đồng FreeCodeCamp là một trong những online forum lớn nhất về lập trình, trung bình có hàng gigabytes data được tạo ra mỗi tuần. Một trong những hệ thống hoạt động tích cực nhất của FreeCodeCamp là phòng chat. Có tới hàng nghìn thành viên chat với nhau về công nghệ , đưa ra lời khuyên cũng như giúp đỡ nhau trong việc coding.

Vốn thường xuyên theo dõi chat room, tôi luôn tự hỏi là GitHub repositories nào mọi người hay hỏi hoặc nói về nhất. Thế nên hôm nay, tôi tự phân tích lại bản chat lịch sử nặng tới mấy gigabyte của phòng chat chính của freeCodeCamp Continue reading “Top 10 GitHub repos mà các lập trình viên phải biết”