3 Lợi Ích Cho Sự Nghiệp Khi Làm Full-Stack Developer

Full-Stack Developer là một trong những vị trí đang được tuyển dụng nhiều với mức lương khá cao tạiITviec.

Đọc phỏng vấn của ITviec với anh Phạm Huy Hoàng, một Full-Stack Developer trẻ đang làm việc tại phòng IT của trường đại học Lancaster, Vương Quốc Anh để nghe chia sẻ về: Continue reading “3 Lợi Ích Cho Sự Nghiệp Khi Làm Full-Stack Developer”