[The Big Picture] 25 bức ảnh được yêu thích nhất trên Flickr năm 2014

ismile_5636d402c0115_26828

Năm vừa qua, đã có 10 tỉ tấm ảnh từ hơn 100 triệu nhiếp ảnh gia trên thế giới đăng lên dịch vụ lưu trữ và chia sẽ ảnh Flickr . Trang này không có bảng xếp hạng riêng để chúng ta có thể theo dõi, nhưng may mắn thay, Flickr đã tổng hợp lại cho chúng ta 25 tấm ảnh được yêu thích nhất trên website của họ. Những tấm ảnh này được thống kê thông qua lượt xem và lượt bầu chọn "yêu thích" bởi chính cộng đồng người dùng Flickr. Chúng ta sẽ cùng xem qua từ tấm 25 đến tấm thứ 1: Continue reading “[The Big Picture] 25 bức ảnh được yêu thích nhất trên Flickr năm 2014”