DavMail GateWay cho Exchange Server

Gặp vấn đề tương thích giữa Exchange Mail server với các mail client không phải của Microsoft như ThunderBird Mail, MAC OS Mail… Ngoài ra, nếu hệ thống bạn dùng server Exchange cũ, không hỗ trợ các chuẩn mã hoá mới thì xảy ra 2 vấn đề khi muốn duy trì 1 hệ thổng bảo mật (1) Client không connect được vì ngưng hỗ trợ TLS 1.0, (2) Rủi ro bảo mật thông tin.

DavMail sẽ giúp ta giải quyết vấn đề này, DavMail có thể hoạt động 2 chế độ: Personal hoặc Server.

  • Personal: Chạy trực tiếp trên máy local
  • Server: Chạy trên server, làm proxy trung gian giữa Client và Exchange server.

Continue reading “DavMail GateWay cho Exchange Server”