[The Big Picture] Con đường chinh phục đỉnh Everest

Everest là ngọn núi cao nhất thế giới với chiều cao 8.848m tính từ mặt nước biển và cao thứ 5 thế giới nếu tính từ tâm trái đất với khoảng cách 6.382 km. Nó nằm tại vị trí Mahalagour của dãy Himalayas, với đỉnh núi nằm đúng ngay trên đường biên giới quốc tế giữa Nepal và Trung Quốc. Khối núi này bao gồm cả những đỉnh núi lân cận có chiều cao khá lớn như: đỉnh Lhotse (8.516m), đỉnh Nuptse (7.855m) và đỉnh Changtse (7.580m). Continue reading “[The Big Picture] Con đường chinh phục đỉnh Everest”