[The Big Picture] Ảnh đơn sắc

Màu sắc là một trong những yếu tố quan trọng góp phần làm cho bức ảnh trở nên đẹp hơn. Tuỳ theo ý đồ của tác giả mà màu sắc sẽ được sử dụng sao cho hợp lý nhất. Những mảng màu mạnh hoặc tương phản thường được lựa chọn. Chúng ta thường nghĩ rằng, ảnh đơn sắc phải là ảnh trắng đen; nhưng hoàn toàn không phải như vậy. Có thể một mức ảnh rực rỡ màu đỏ vẫn có thể là một bức đẹp. Mời anh em xem bộ ảnh dưới đây để minh chứng điều đó.

DV1889554
Một Yeoman Warder, người lính gác toàn tháp London, đứng giữa rừng hoa Poppy gốm khi Nữ hoàng Elizabeth đệ nhị và chồng là Hoàng tử Philip, Công tước Edinburg, ghé thăm công trình nghệ thuật sắp đặt hoa Poppy “Blood Swept Lands and Seas of Red” tại toà tháp London, 16/10/2014. Công trình này được ghép từ 800.000 bông hoa Poppy gốm, và để tưởng nhớ những người lính của Anh và các thuộc địa thiệt mạng trong Thế chiến thứ nhất. Continue reading “[The Big Picture] Ảnh đơn sắc”