[The Big Picture] Chuyện đi học trên khắp thế giới

Hôm 05/09 vừa qua, học sinh trên cả nước ta đã nô nước đến trường để bắt đầu năm học mới. Đây có lẽ là một điều quá quen thuộc với chúng ta vì chắc chắn là hầu như tất cả mọi người đều đã trải qua giai đoạn này, hay vẫn chứng kiến cảnh tựu trường mỗi năm, hoặc hiện giờ đã trở thành các bậc cha mẹ đưa con đến trường. Tuy nhiên, có thể nhiều người trong chúng ta chưa biết được cảnh các em nhỏ ở trên thế giới đến trường như thế nào, có gì khác với những hình ảnh mà chúng ta đã quen thuộc hay không. Bộ ảnh sau đây là tập hợp những hình ảnh về ngày khai giảng cũng như việc đi học của các cô bé, cậu bé ở khắp nơi trên thế giới. Bộ ảnh này còn mang một ý nghĩa khác, đó là sự đối lập giữa giàu và nghèo, sự thiệt thòi của những em nhỏ sống trong điều kiện nghèo khó. Tuy nhiên, niềm vui được đến trường vẫn là một thứ gì đó rất tuyệt vời. Chúc cho các em nhỏ luôn được học hành đầy đủ và học trong vui vẻ. Continue reading “[The Big Picture] Chuyện đi học trên khắp thế giới”

[The Big Picture] Chuyện đi học trên khắp thế giới

Hôm 05/09 vừa qua, học sinh trên cả nước ta đã nô nước đến trường để bắt đầu năm học mới . Đây có lẽ là một điều quá quen thuộc với chúng ta vì chắc chắn là hầu như tất cả mọi người đều đã trải qua giai đoạn này, hay vẫn chứng kiến cảnh tựu trường mỗi năm, hoặc hiện giờ đã trở thành các bậc cha mẹ đưa con đến trường. Tuy nhiên, có thể nhiều người trong chúng ta chưa biết được cảnh các em nhỏ ở trên thế giới đến trường như thế nào, có gì khác với những hình ảnh mà chúng ta đã quen thuộc hay không. Bộ ảnh sau đây là tập hợp những hình ảnh về ngày khai giảng cũng như việc đi học của các cô bé, cậu bé ở khắp nơi trên thế giới. Bộ ảnh này còn mang một ý nghĩa khác, đó là sự đối lập giữa giàu và nghèo, sự thiệt thòi của những em nhỏ sống trong điều kiện nghèo khó. Tuy nhiên, niềm vui được đến trường vẫn là một thứ gì đó rất tuyệt vời. Chúc cho các em nhỏ luôn được học hành đầy đủ và học trong vui vẻ.

ismile_5632fc72567a1_bp1
Trẻ em Palestine đứng ở sân trường của Cơ quan cứu trợ và việc làm cho người tị nạn Palestine của Liên hợp quốc (UNRWA) vào ngày đầu tiên của năm học mới tại Gaza, 25/08/2013. Continue reading “[The Big Picture] Chuyện đi học trên khắp thế giới”