[The Big Picture] Hình ảnh từ đất nước Ấn Độ

Ấn Độ là nước đông dân thứ 2 thế giới với tổng dân số là 1,2 tỷ người. Điều này làm nên một đất nước Ấn Độ đa dạng về tôn giáo , ngôn ngữ, khí hậu hay cả kinh tế. Đa số người dân Ấn Độ theo đạo Hindu, tuy nhiên còn có 7 tôn giáo khác, trong đó đạo Hồi, đạo Cơ đốc và đạo Sikh chiếm khoảng 20% trên tổng dân số. Sau đây là bộ sưu tập những hình ảnh mới được chụp ở đất nước rộng lớn này, cho chúng ta một cái nhìn thoáng qua về con người và đất nước Ấn Độ.

ismile_5636f5679b8dc_s_i01
Những người lính Ấn Độ từ lực lượng an ninh biên giới ngồi trên lưng lạc đà canh gác trước dinh tổng thống trong một nghi lễ chuẩn bị cho sự kiện thường niên “Beating Retreat” ở New Delhi, 17/01/2012. Continue reading “[The Big Picture] Hình ảnh từ đất nước Ấn Độ”