[The Big Picture] Miếng ăn cho 7 tỷ người và vấn đề môi trường

Theo Liên Hiệp Quốc, dân số thế giới đã vượt mốc 7 tỷ người và vẫn đang tiếp tục tăng nhanh. Trong khi nhiều người đã sống thọ hơn và có sức khỏe tốt hơn, thì khoảng cách giàu nghèo cũng đang bị nới rộng ra thêm, và có rất nhiều người vẫn đang sống trong tình trạng thiếu thức ăn và nước sạch. Dân số tăng cao cũng gây ra những tác động lớn đến môi trường như ô nhiễm , rác thải, cạn kiệt tài nguyên thiên nhiên và năng suất lương thực. Bộ ảnh lần này sẽ chú trọng đến cây lúa mì và những tác động của dân số đến môi trường. Lúa mì là loại ngũ cốc quan trọng nhất trên thế giới, cùng với lúa gạo và ngô chiếm tới 73% lượng ngũ cốc trên toàn cầu.

ismile_5636fcf1c1f9c_bp1
Một bông lúa mì trên cánh đồng ở gần Lethbridge, Alberta, Canada. Lúa mì là sản phẩm lương thực quan trọng nhất trên thế giới. Continue reading “[The Big Picture] Miếng ăn cho 7 tỷ người và vấn đề môi trường”