[The Big Picture] Cuộc thi ảnh của National Geographic 2012 (P4)

ismile_5636ef9edba5d_32467
Trước khi có kết quả chung cuộc của cuộc thi ảnh của National Geographic năm 2012, chúng ta lại có cơ hội xem thêm những hình ảnh dự thi của nhiều tay máy trên khắp thế giới. Các tác phẩm khá là đẹp và có nhiều khoảnh khắc rất ấn tượng. Để có thể xem tất cả các tác phẩm dự thi thì các bạn có thể vào đây. Còn muốn xem theo kiểu The Big Picture trên Tinh Tế thì mời xem lại phần 1, phần 2 và phần 3 . Continue reading “[The Big Picture] Cuộc thi ảnh của National Geographic 2012 (P4)”