[The Big Picture] Lễ hội bắt pho-mát Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake 2013

Ở phương Tây, người ta hay tổ chức các lễ hội có phần hơi điên rồ như lễ hội bò rượt, lễ hội ném cà chua, hay lễ hội bùn… Tuy nhiên, các lễ hội này vẫn thu hút rất nhiều người tham gia và họ chơi rất vui vẻ. Hôm 27/05 vừa qua, tại một nông trại ở gần Gloucester, Anh, hàng ngàn người đã tụ tập để cùng nhau tham gia lễ hội thường niên Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake, tiếp nối truyền thống đã có từ 200 năm trước, mặc dù gần đây họ đã nhận được những cảnh báo từ cảnh sát. Continue reading “[The Big Picture] Lễ hội bắt pho-mát Cooper’s Hill Cheese Rolling and Wake 2013”