[The Big Picture] Một bộ ảnh côn trùng đẹp

USGS Native Bee Inventory and Monitoring Program là chương trình được thực hiện bởi các nhà sinh vật học cùng với cơ quan khảo sát Địa lý Hoa Kỳ ở Maryland. Một phần công việc của họ là phát triển các công cụ nhận dạng và những đặc điểm đặc trưng của các loài ong bản địa bằng cách tạo ra các hình ảnh chính xác và chi tiết về các loài ong cũng như các loại thực vật và côn trùng chúng tương tác. Các nhà sinh vật học đã thiết lập một studio nhỏ bao quanh bởi hệ thống làm mát bằng xốp với tấm nền đen để chụp những tấm ảnh macro, sau đó chồng từ 30 đến 300 tấm ảnh lại với nhau để có được sản phẩm cuối cùng. Họ đã chia sẻ bộ sưu tập của mình với hơn 1200 trên internet, và dưới đây là 20 tấm ảnh được chọn ra. Phần chú thích nó mang tính khoa học hơi nhiều nên mình không thể diễn giải nhiều hơn, các bạn có thể đọc qua và tìm hiểu thêm nếu muốn. Continue reading “[The Big Picture] Một bộ ảnh côn trùng đẹp”

[The Big Picture] Một bộ ảnh côn trùng đẹp

USGS Native Bee Inventory and Monitoring Program là chương trình được thực hiện bởi các nhà sinh vật học cùng với cơ quan khảo sát Địa lý Hoa Kỳ ở Maryland. Một phần công việc của họ là phát triển các công cụ nhận dạng và những đặc điểm đặc trưng của các loài ong bản địa bằng cách tạo ra các hình ảnh chính xác và chi tiết về các loài ong cũng như các loại thực vật và côn trùng chúng tương tác. Các nhà sinh vật học đã thiết lập một studio nhỏ bao quanh bởi hệ thống làm mát bằng xốp với tấm nền đen để chụp những tấm ảnh macro , sau đó chồng từ 30 đến 300 tấm ảnh lại với nhau để có được sản phẩm cuối cùng. Họ đã chia sẻ bộ sưu tập của mình với hơn 1200 trên internet, và dưới đây là 20 tấm ảnh được chọn ra . Phần chú thích nó mang tính khoa học hơi nhiều nên mình không thể diễn giải nhiều hơn, các bạn có thể đọc qua và tìm hiểu thêm nếu muốn.

ismile_5632fb8af20da_s_b01_47237536
Eugloss dilemma, một con ong phong lan (orchid bee) từ Đài tưởng niệm quốc gia Biscayne, Florida. Continue reading “[The Big Picture] Một bộ ảnh côn trùng đẹp”