[The Big Picture] Những người cưỡi sóng

Chưa một lần được thử cảm giác cưỡi trên các con sóng biển bạc trắng, chỉ ngắm nhìn thôi mà cái ước muốn được trải nghiệm cũng đã chảy tràn trong cơ thể. Chắc hẳn khi làm chủ được các con sóng thì cảm giác sẽ tuyệt vời lắm. Để tăng thêm cái ước muốn chinh phục sóng biển, mời các bạn cùng xem qua bộ sưu tập ảnh sau đây.

ismile_563726e8da29c_s01_2 Continue reading “[The Big Picture] Những người cưỡi sóng”