[The Big Picture] Tìm hiểu thêm về bức tường Berlin

Năm 1961, Đông Đức cho xây dựng một bức tường – ban đầu là bằng dây thép gai, sau đó làm bằng bê-tông – ở giữa thành phố Berlin để ngăn không cho người dân chạy trốn khỏi đất nước theo chế độ cộng sản này để đi qua Tây Đức trong thời kỳ cao điểm của cuộc chiến tranh lạnh. Theo báo cáo thì đã có 193 người thiệt mạng khi cố gắng trốn thoát, tuy nhiên con số thật sự thì không ai rõ. Bức tường này được dỡ bỏ vào đầu tháng 11/1989, là một phần trong quá trình thống nhất giữa Đông và Tây Đức. Sau đây là bộ sưu tập ảnh được chụp hồi tuần trước để kỷ niệm 50 năm bức tường Berlin được xây lên, cùng với một số hình ảnh mang tính lịch sử khác.

ismile_56371051cab59_bp1 Continue reading “[The Big Picture] Tìm hiểu thêm về bức tường Berlin”