tumblr_oa8rvlqiYk1qi0wlso1_500 tumblr_oa8rvlqiYk1qi0wlso2_500 tumblr_oa8rvlqiYk1qi0wlso3_500 tumblr_oa8rvlqiYk1qi0wlso4_500 tumblr_oa8rvlqiYk1qi0wlso5_500 tumblr_oa8rvlqiYk1qi0wlso6_500 tumblr_oa8rvlqiYk1qi0wlso7_500 tumblr_oa8rvlqiYk1qi0wlso8_500 tumblr_oa8rvlqiYk1qi0wlso9_500

MARKETING CĂN BẢN

Có mấy bạn hỏi mình học Marketing ở đâu, như thế nào. Nói thiệt, sư phụ mình dạy dễ hiểu lắm:

  • 1. Bạn gặp 1 cô gái xinh đẹp ở bữa tiệc (coi như gặp mình đi ha ^_^), bạn tiến tới & nói “Anh giào lắm! Cưới anh nha!”. Đó là Tiếp thị, tứcDirect Marketing.
  • 2. Bạn đi tiệc & nhìn thấy cô gái tuyệt đẹp ở đó. Bạn kiu thằng bạn thân của bạn tới nói với cổ “Thằng đó giào lắm. Em chài nó đi! Nó sẽ cưới em”. Đó là Quảng cáo, tức Advertising.
  • 3. Bạn gặp cô ta & xin số của cổ. Bữa sau bạn nhắn tin cho cổ “Anh giào lắm. Em cưới anh nhoa!”. Đó là Telemarketing.
  • 4. Bạn gặp cô gái xinh đẹp đó. Bạn đi tới di lui xung quanh cổ, lấy rượu cho cổ uống, kéo ghế cho cổ, lịch lãm mở cửa xe (dĩ nhiên của bạn) cho cổ đi nhờ về, tay giữ dùm ví đề phòng cướp giật. Tới nhà, bạn tiễn cô về & nói “Ehmmm… Anh giào lắm đó. Em cưới anh nha!”. Đó là Quan hệ công chúng, tức PR – Public Relations,
  • 5. Bạn tới một bữa tiệc & một cô gái tiến tới “Ah! Anh giào lắm phải hem? Cưới em nha!”. Đó là Sự nhận biết thương hiệu, Brand Recognition.
  • 6. Bạn gặp cô gái xinh đẹp ở 1 bữa tiệc (ờh, dĩ nhiên đang nói chiện đó muh). Bạn tiến tới & nói “ Anh giào lắm nè! Cưới anh đeiii!”. Cổ xáng cho bạn 1 bạt tai. Đó là Phản hồi của khách hàng (Customer Feedback)
  • 7. Lại gặp 1 cô gái xinh đẹp nữa nhé, và bạn tiến tới. Bỗng nhiên có 1 thằng khác xông tới & khi bạn chưa kịp nói gì thì nó nói “Anh giào lắm! Cưới anh nha!” rồi cổ bước theo nó. Đó là thị trường bị đối thụ chiếm phần. Lose share market
  • 8. Bạn tới 1 bữa tiệc & tiến tới gần 1 cô gái tuyệt đẹp. Nhưng trước khi bạn kịp nói cái đách gì thì vợ bạn xuất hiện. Đó là Giới hạn khiến không thể xâm nhập thị trường mới. limitations to new market penetration

Source: http://tumblr.cuongdc.co/post/147331259170