Lười phải vào web để reboot router/wireles, function dưới đây giúp làm chuyện đó trong 1 nốt nhạc. Mã này hỗ trợ hầu như tất cả các router của TP-LINK vì có trang quản trị giống nhau.

Để lên lịch reboot thiết bị tự động trong windows:

  • Tạo 1 file .php gọi function trên với các thông số router của bạn
  • 12-01-16 1-21-46 PMTạo 1 file .bat để thực thi file php trên
  • 12-01-16 1-24-46 PMLên lịch (Task Schedule) để hệ thống định kỳ thực thi file .bat đã tạo
12-01-16 1-19-00 PM
Giao diện trang Admin của 1 TP-LINK Router