GIT: công cụ quản lý mã nguồn khó nhưng nên học

GIT-300x147
GIT là một công cụ quản lý mã nguồn do Linux Torvalds phát minh để quản lý mã nguồn của Linux Kernel. Đặc điểm của GIT đó là cách chia xẻ, phân phối nội dung kiểu peer 2 peer, đơn giản (không lưu trữ phần mã khác biệt, delta change như SVN mà lưu toàn bộ sự thay đổi ra một vùng mới). GIT hỗ trợ việc tách nhánh mã nguồn rất tốt (branching) trong khi đây lại là yếu điểm của các công cụ quản lý mã nguồn kiểu lưu trữ thay đổi khác biệt (delta change).

Dùng GIT mà không tận dụng Branch giống như mua bao cao su mà không làm tình
GIT phát triển nhanh trong cộng đồng mã nguồn mở, được Apple XCode hỗ trợ mặc định. Gần đây trang host các dự án mã nguồn mở trên công nghệ Microsoft là CodePlex cũng đã hỗ trợ GIT bên cạnh TFS, SVN, Mecurial. GitHub là một minh chứng cho sự phổ biến của GIT, hướng tới mô hình Social Coding.
GIT còn khá mới. Học GIT, cài GIT phức tạp hơn so với SubVersion, tuy nhiên đầu tư cho GIT thích đáng sẽ giúp nhóm lập trình quản lý mã nguồn tốt hơn, đóng và mở đều ok, và hoàn toàn chạy tốt trên nhiều nền tảng khác nhau.
Dưới đây là 2 bài giới thiệu về GIT rất chi tiết. Xem thêm Git CheatSheet

Tài liệu để tham khảo: