Cao thủ ngày xưa trước khi hành sự còn phải nói vài câu đãi bôi, giờ có FaceBook, mỗi chức năng lại ẩn chứa nội hàm sâu xa, click một nhát quả nhiên hơn vạn lời nói. Đơn cử như này~
.
– Ex lâu năm tự dưng add friend ~ “Dù ngươi có hóa thành tro bụi, ta cũng nhận ra ngươi!”
– Add friend of friend~ “Nghe danh đại hiệp đã lâu, hôm nay mới được diện kiến, hân hạnh hân hạnh”
– Block ~ “Ta và ngươi từ nay ân đoạn nghĩa tuyệt”
– Like post của người lạ ~ “Không đánh không quen biết”
– Like một comment khen mình ~ “Tại hạ không dám!”
– Report bắt đổi tên thật ~ “Vô độc bất trượng phu”
– Like comment của bạn bè trong post chửi nhau ~ “Tại hạ tình cờ đi ngang qua chốn này, giật mình kinh ngạc khi thấy vị huynh đài đây khẩu ngôn vô cùng sắc bén, kiến thức uyên thâm. Lời nói như ngàn đao vạn kiếm tung hoành bốn phương khiến anh hùng hào kiệt như tại hạ đây chỉ nghe qua thôi e rằng cũng đủ kính sợ. Dám hỏi chư vị xung quanh còn chần chừ gì mà chưa cúi đầu nhận thua?”
– Tag bạn vào hóng chuyện ~”Tiểu nhị, mau ra đây!”