Theo trang Easytobook, du lịch không chỉ giúp nam giới giảm tỷ lệ chết sớm mà còn tăng khả năng sáng tạo, có cái nhìn lạc quan về cuộc sống.

TravelingisGood-FinalEdited-1434339950