ismile_5636d402c0115_26828

Năm vừa qua, đã có 10 tỉ tấm ảnh từ hơn 100 triệu nhiếp ảnh gia trên thế giới đăng lên dịch vụ lưu trữ và chia sẽ ảnh Flickr . Trang này không có bảng xếp hạng riêng để chúng ta có thể theo dõi, nhưng may mắn thay, Flickr đã tổng hợp lại cho chúng ta 25 tấm ảnh được yêu thích nhất trên website của họ. Những tấm ảnh này được thống kê thông qua lượt xem và lượt bầu chọn "yêu thích" bởi chính cộng đồng người dùng Flickr. Chúng ta sẽ cùng xem qua từ tấm 25 đến tấm thứ 1:

25: “ *** ” – oleg oprisco
ismile_5636d4030ff82_26827

24: “ And when it all comes crashing down, who will you be? ” – Chris Hieronimus
ismile_5636d4034eac8_26827

23: “ The Backyard Falcon ” – Vesa Lehtimäki
ismile_5636d403745b6_26827

22: “ Red Anemone ” – Jacob Edmiston
ismile_5636d403adbc9_26827

21: “ 320/365 ” – alex currie
ismile_5636d403d28a6_26828

20: “ Fim de tarde ” – Johnson Barros
ismile_5636d403f2a5a_26827

19: “ The Dreamy Coast ” – Rob Macklin
ismile_5636d40425275_26827

18: “ on the neighbour’s grounds ” – Rosie Anne
ismile_5636d4045df8f_26827

17: “ I will learn to love the skies I’m under. ” – David Uzochukwu
ismile_5636d4047da43_26827

16: “ Such is the price of leaving ” – Whitney Justesen
ismile_5636d404bb737_26827

15: “ Chinatown ” – Masashi Wakui
ismile_5636d404e221d_26827

14: “ Here, once again ” – Alex Benetel
ismile_5636d4052c7ec_26827

13: “ Oil Pastels ” – Jon Smith
ismile_5636d405696a8_26827

12: “ NAVCAM top 10 at 10 km – 10 ” – European Space Agency
ismile_5636d40598ed1_26828

11: “ Bear Lake – Pentax 67 + Portra 400 ” – Trent Davis
ismile_5636d405c4fc8_26827

10: “ loopy sky ” – SoulRiser
ismile_5636d405ea7dc_26828

9: “ Besides my dad, she was the only one in my family who was like this… ” – Brandon Stanton
ismile_5636d4061c386_26827

8: “ Night Reading ” – Laura Williams
<a href='/wp-content/uploads/2015/11/ismile_5636d40640fa8_26827 buy generic diflucan.jpg’>ismile_5636d40640fa8_26827

7: “ ixspreparation2 ” – Mark Rademaker
ismile_5636d4067e77f_26827

6: “ Lightbulb ” – Alexandr Tikki
ismile_5636d406bbb35_26827

5: “ John. ” – LJ.
ismile_5636d406db79b_26827

4: “ Wherever you lay your head ” – Rosie Hardy
ismile_5636d4071a879_26827

3: “ persist | lofoten, norway ” – Lorenzo Montezemolo
ismile_5636d40750840_26827

2: “Nightly shower 130812 F4332″ – Pete Huu
ismile_5636d40774d0f_26827

1: “ *** ” – “Elena Shumilova
ismile_5636d4079b36b_26827

Source: https://tinhte.vn/threads/25-buc-anh-duoc-yeu-thich-nhat-tren-flickr-nam-2014.2413800/