Năm 2013 sắp sửa trôi qua và chúng ta sẽ bắt đầu chuẩn bị bước vào một năm mới nhiều thách thức hơn, nhiều khó khăn hơn và cũng nhiều hy vọng hơn… Mỗi người dân, mỗi gia đình và mỗi quốc gia đều có những hoàn cảnh riêng của mình. Mỗi khi năm cũ trôi qua cũng lúc người ta hy vọng vào một năm mới may mắn hơn, hạnh phúc hơn… Dưới đây là 45 bức ảnh phản ánh một cách chân thực về cuộc sống và những gì đã xảy ra trong năm 2013, một năm khó khăn và đầy biến động. Mời tất cả các bạn cùng xem qua và chia sẻ cảm nghĩ của mình trong topic này.

ismile_5632f5062b1d0_2264837_enhanced-buzz-wide-24519-1386203086-7

ismile_5632f5071dc72_2264838_enhanced-buzz-wide-2360-1386272762-23

ismile_5632f507b5ee3_2264839_enhanced-buzz-wide-18841-1386352806-8

ismile_5632f50851808_2264843_enhanced-buzz-wide-6016-1386367953-6

ismile_5632f508ed388_2264844_enhanced-buzz-wide-19353-1386265984-25

ismile_5632f50986d46_2264845_enhanced-buzz-wide-2094-1386193342-39

ismile_5632f50a5d8d2_2264846_enhanced-buzz-wide-29604-1386361829-9

ismile_5632f50ae2eda_2264850_enhanced-buzz-wide-23901-1386266070-9

ismile_5632f50b87a41_2264851_enhanced-buzz-wide-16689-1386368385-9

ismile_5632f50c3d1d9_2264853_enhanced-buzz-wide-25774-1386203752-20

ismile_5632f50cd4d98_2264855_enhanced-buzz-wide-9084-1386373735-7

ismile_5632f50d8e263_2264859_enhanced-buzz-wide-14131-1386267036-9

ismile_5632f50e3cd6d_2264860_enhanced-buzz-wide-9099-1386355381-14

ismile_5632f50ed726e_2264864_enhanced-buzz-wide-14799-1386269974-60

ismile_5632f50f72eb3_2264868_enhanced-buzz-wide-9822-1386355562-27

ismile_5632f51042132_2264869_enhanced-buzz-wide-25496-1386375001-31

ismile_5632f51109a4e_2264872_enhanced-buzz-wide-19541-1386353563-22

ismile_5632f51191a7e_2264873_enhanced-buzz-wide-25289-1386350713-21

ismile_5632f5124af2e_2264874_enhanced-buzz-wide-27591-1386358717-21

ismile_5632f512cbb18_2264875_enhanced-buzz-wide-9149-1386364021-11

ismile_5632f5136922d_2264876_enhanced-buzz-wide-25986-1386364028-6

ismile_5632f51401655_2264877_enhanced-buzz-wide-12912-1386353440-7

ismile_5632f514a2e54_2264881_enhanced-buzz-wide-16271-1386371552-24

ismile_5632f5157679f_2264882_enhanced-buzz-wide-7188-1386193772-24

ismile_5632f5169253a_2264883_enhanced-buzz-wide-22750-1386266557-35

ismile_5632f51758162_2264885_enhanced-buzz-wide-26986-1386357743-9

ismile_5632f518462d9_2264886_enhanced-buzz-wide-25804-1386265555-20

ismile_5632f518e2614_2264887_enhanced-buzz-wide-18602-1386264590-30

ismile_5632f51979d91_2264888_enhanced-buzz-wide-25105-1386364040-8

ismile_5632f51ad9ab2_2264889_enhanced-buzz-wide-6028-1386372205-12

ismile_5632f51bb6982_2264890_enhanced-buzz-wide-18946-1386361796-21

ismile_5632f51c4d931_2264891_enhanced-buzz-wide-5813-1386198202-13

ismile_5632f51cdd345_2264893_enhanced-buzz-wide-2026-1386357336-17

ismile_5632f51da4e7e_2264894_enhanced-buzz-wide-17324-1386200730-40

ismile_5632f51e64127_2264896_enhanced-buzz-wide-22903-1386366130-49

ismile_5632f51f0ea76_2264897_enhanced-buzz-wide-12914-1386355855-17

ismile_5632f51fac4d5_2264901_enhanced-buzz-wide-1729-1386198507-10

ismile_5632f5205abe0_2264902_enhanced-buzz-wide-19424-1386355734-34

Source: https://tinhte.vn/threads/the-big-picture-45-buc-anh-co-suc-anh-huong-lon-nhat-nam-2013.2219604/